Mijn Gezondheid

Ik zit sinds april 2016 in de WIA. Ik ben volledig arbeidsongeschikt. Op deze pagina vertel ik jullie in het kort welke aandoeningen ik heb en van welke ik hersteld ben. Zo hoop ik jullie wat meer inzicht te geven in mijn situatie.

Depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door verlies aan levenslust of ernstige neerslachtigheid. Een klinische depressie beschrijft een combinatie van symptomen en is geen oorzaak of verklaring voor verlies van levenslust of zware neerslachtigheid.

Dysthymie is een chronische en een lichtere vorm van depressie. Deze wordt gekenmerkt door gebrek aan plezier en genoegen in het leven. Deze stoornis gaat meestal gepaard met slaapproblemen, eetstoornissen, verminderde energie, concentratieproblemen en gevoelens van wanhoop. De ziekte duurt minimaal twee jaar en gedurende deze tijd blijven de klachten nooit langer dan twee maanden weg. Het verschil met een depressie ligt voornamelijk in de intensiteit van de symptomen, maar dat betekent niet dat er sprake is van minder lijden. Iemand met dysthymie is wel in staat sociaal en maatschappelijk te functioneren, maar de levenslust ontbreekt hierbij. Toch zal het op de lange termijn steeds zwaarder worden, zowel voor de patiënt als voor de omgeving. Dit kan uiteindelijk leiden tot een sociaal isolement.

Dysthymiepatiënten zijn bij stress of schokkende ervaringen vatbaarder voor een klinische depressie dan anderen. Als een depressie zich naast dysthymie voordoet, spreekt men van een dubbele depressie. Dit is mij overkomen in de zomer van 2014. Ik heb nu geen depressie meer. Ik heb enkel nog dysthymie.

Eetstoornissen zijn psychische aandoeningen, afwijkingen van het normale eetgedrag behorend bij de leeftijd, het geslacht, en dergelijke. Het probleem kan zich bevinden in de hoeveelheid voedsel die iemand tot zich neemt (te veel of te weinig), in eetaanvallen, in het uitbraken van voedsel (met als doel gewichtscontrole), in voedselweigering, et cetera. Ik heb anorexia nervosa (magerzucht: men zal er alles aan doen om heimelijk te wegen en niet te hoeven eten) en eetstoornis NAO (niet anderszins omschreven) gehad. Sinds 2015 ben ik volledig hersteld.

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OPS) is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door geremdheid en het gevoel minderwaardig te zijn. Tevens zijn mensen met OPS meer dan normaal gevoelig voor kritiek of een negatief oordeel. Mensen met deze aandoening beschouwen zichzelf als sociaal ondergeschikt of onaantrekkelijk. Ze hebben behoefte aan sociaal contact, maar vermijden dit uit angst om afgewezen te worden. De stoornis openbaart zich doorgaans in de vroege volwassenheid. Naar men aanneemt is de oorzaak afwijzing door ouders of leeftijdsgenoten (bv. pesten) in de vroege jeugd. Of de aandoening een gevolg is van sterke sociale controle in de jeugd, wordt nog onderzocht.

Sociale fobie is een overweldigende angst die in extreme gevallen zorgt dat de patiënt thuisblijft en gedurende lange periodes geïsoleerd leeft. Wie lijdt aan een sociale fobie, is overdreven bang voor beoordeling, voelt zich in de gaten gehouden en mogelijk vernederd door zijn/haar acties, gedrag of voorkomen. Mensen met een sociale fobie zullen niet snel vrijwillig hulp zoeken, omdat zij bang zijn afgewezen te worden door gezaghebbende mensen. De interactie met gezaghebbende personen is voor hen bijzonder moeilijk, net als telefoneren, afspraakjes, feestjes en sollicitatiegesprekken.

Hidradenitis Suppurativa
Bij hidradenitis suppurativa zijn de haarzakjes in vooral de liezen en/of de oksels chronisch ontstoken. De opening van een haarzakje, daar waar het haartje naar buiten komt, raakt verstopt. Deze wordt geblokkeerd door een hoornprop of door een zwelling in de omgeving. De binnenkant van het haarzakje is bekleed met huidcellen. Deze huidcellen blijven delen en sterven uiteindelijk af in de vorm van huidschilfers. Al deze huidschilfers hopen zich op in het haarzakje, dat op een gegeven moment knapt. Dan komt de inhoud ervan onder de huid terecht en dit veroorzaakt een ontsteking. Sinds ik niet meer hoef te werken, heb ik mijn HS redelijk onder controle. Ik heb altijd wel ergens een kleine ontsteking, maar het is zo’n 75% afgenomen in vergelijking met toen ik nog 40 uur per week werkte.

Voor meer informatie over HS verwijs ik door naar de site van de Hidradenitis Patiënten Vereniging.

Advertenties